top of page

НАШ ДОМ, юли.2019

Вертикално обитаване​

"От пръв поглед е поразителна простотата на архитектурата, лаконичността на изказа, чистите пропорции на обемите, пространствената интегра- ция с околната среда. Елиминирани са ненужни прос- транства и преходи, няма нищо излишно, очевидна е липсата на орнаменти и украси. Акцент е връзката с морето и природата, от всеки прозорец се вижда безкрайната синева, най-ценната визуална наслада. Белотата на интериора и многото светлина създа- ват усещане за свобода и лекота, тишината и спокой- ствието изострят сетивата, а динамично променя- щият се екстериор стимулира въображението."

RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page