top of page

ABOUT

От нас може да очаквате проект и реализация, идеи и вдъхновение, един цялостен продукт, който отчита Вашата индивидуалност и разбиране за красота и уют, пречупени през нашето въображение и виждане.

Нашият екип вярва в смисъла на работата си. Дефиницията ни за успех е да си щастлив с това, което правиш. Обичаме да сме ангажирани с работа, която изисква творчество, създаване, градене. 

OUR TEAM

Арх. Надя Ченгелиева завършва УАСГ, специалност Архитектура. Работи като хоноруван асистент в университета и практикува в няколко архитектурни бюра преди да започне самостоятелна практика. 

Арх. Александър Стайнов завършва УАСГ, специалност Архитектура. Работи в няколко архитектурни бюра преди да започне самостоятелна практика в София и Варна. 

N-Tch-2021_edited.jpg

Nadia Tchenguelieva

ARCHITECT

Alexander Staynov

ARCHITECT

bottom of page