ABOUT

От нас може да очаквате проект и реализация, идеи и вдъхновение, един цялостен продукт, който отчита Вашата индивидуалност и разбиране за красота и уют, пречупени през нашето въображение и виждане.

Нашият екип вярва в смисъла на работата си. Дефиницията ни за успех е да си щастлив с това, което правиш. Обичаме да сме ангажирани с работа, която изисква творчество, създаване, градене. 

OUR TEAM

Арх. Надя Ченгелиева завършва УАСГ, специалност Архитектура. Работи като хоноруван асистент в университета и практикува в няколко архитектурни бюра преди да започне самостоятелна практика. 

Арх. Александър Стайнов завършва УАСГ, специалност Архитектура. Работи в няколко архитектурни бюра преди да започне самостоятелна практика в София и Варна. 

Nadia Tchenguelieva

ARCHITECT

Alexander Staynov

ARCHITECT

BE IN 
TOUCH

ul. Assen Zlatarov 8, Sofia, 1504, Bulgaria

© 2017 by Tchenguelieva Staynov Architects.

Created with Wix.com

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon